Perustietoa

Suurkuoro

Joensuun Mieslaulajat täyttää 110 vuotta keväällä 2021. Yli sadan vuoden ikä on erittäin kunnioitettava saavutus Suomen mieskuorojen joukossa. Vankoista perinteistä huolimatta viime vuosina kuoroon on liittynyt paljon nuoria laulajia. Kuoron eri kokoonpanoissa laulaa yhteensä yli 70 laulajaa, joista nuorimmat ovat hiukan alle parikymppisiä. Joensuussa mieskuorohenki elää vahvana!

Kuoron oma Laulutalo sijaitsee Joensuun ruutukaava-alueella. Laulutalo on kuoron harjoitustila ja vapaa-ajan kokoontumisten keskus. Taloa vuokrataan myös ulkopuolisille juhlatilaksi ja kokous- ja koulutuskäyttöön.

Joensuun Mieslaulajat esittää sekä perinteistä mieslaulua että uudemman tyylin mieskuoro-ohjelmistoa. Joensuun Mieslaulajien pääkuoron toiminta on tavoitteellista ja kunnianhimoista: kuoro on osallistunut Suomen Mieskuoroliiton järjestämään kansainväliseen Leevi Madetoja -mieskuorokilpailuun ja sijoittunut kaksi kertaa peräkkäin kansallisen sarjan kolmannelle sijalle.

Kuoron joukosta on muodostunut erilaisia pienempiä kokoonpanoja. Tällä hetkellä kuorossa on voimissaan pääkuoron lisäksi kolminkertaista kvartettia vastaava pienryhmä Luolamieslaulajat. Kuoron joukosta on noussut esiin myös kvartetteja. Aktiivisimpia näistä ovat tällä hetkellä valtakunnallistakin menestystä saaneet Pienet Sievät sekä Schönke-Dan ja Huojuva Komppi.

Kuoron hallinnoinnista vastaa hallitus. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 9 jäsentä koostuen sihteerin, taloudenhoitajan ja varapuheenjohtajan lisäksi mm. kiinteistönhoidon ja myynnin ja markkinoinnin vastuuhenkilöistä.

Kuoron taiteellisena johtajana ja laulunjohtajana on vuodesta 2015 alkaen toiminut Janne Piipponen.

Joensuun Mieslaulajien Seniorit

Seniorit

Vuonna 2001 kuoron entinen laulunjohtaja, director cantus Toivo Hartikainen, perusti Joensuun Mieslaulajien Seniorit. Seniorit kuuluvat täysivaltaisena osana Mieslaulajiin, eikä kuorolla ole omaa organisaatiota. Laulutalon viikoittaisissa harjoituksissa käy noin 20 miestä. Omia vuosittaisia esiintymisiä mm. juhlissa sekä siunaus- ja muistotilaisuuksissa on parikymmentä. Seniorit konsertoi tietysti yhdessä myös edustuskuoron kanssa.

Seniorit tekee myös matkoja. Joensuun Mieslaulajien Seniorit osallistui Suomen seniorikuorojen yhteistapaamisiin Tampereella 2012 ja Lahdessa 2017 edustaen ainoana ryhmänä koko itäistä Suomea. Seniorikuoron taiteellinen johtaja on Markus Hänninen.

Lisätietoja Seniorien toiminnasta ja esiintymisistä antaa seniorikuoron yhteyshenkilö Pentti Pietarinen, penevapie@gmail.com, p. 040 846 1357.

Puheenjohtajan tervehdys

Pekka Horttanainen, puheenjohtaja

Joensuun Mieslaulajat kuuluu maamme vanhimpiin ja arvostetuimpiin mieskuoroihin. Vuonna 2021 kuoro juhlii 110:ttä toimintavuottaan. Pitkästä historiasta huolimatta kuoro on nykyisin voimakkaasti uudistuva ja kehittyvä kuoro. Kuorossa laulaa rinta rinnan eri-ikäisiä miehiä ikähaitarin ulottuessa 19-vuotiaista lukiolaisesta 85- vuotiaisiin kuoroveteraaneihin. Kuoroon liittyy vuosittain 5-8 uutta laulajaa. Uudistumisen myötä kuoro on voittanut ikääntymis-ongelman. Kuoron keski-ikä on asettunut viime aikoina 45 vuoteen. Uudistumisesta huolimatta kuoron vankkoja perinteitä ei ole unohdettu.

Tällä hetkellä kuoron jäsenmäärä on 74 laulajaa. Pääkuoron ja seniorikuoron lisäksi kuorossamme toimii useita pienryhmiä. Uusi jäsen voi aloittaa taitotason ja innostuksen pohjalta itselleen sopivassa kokoonpanossa tai merkkilauluryhmässä.

Joensuun Mieslaulajien laulunjohtajana on toiminut syksystä 2015 alkaen Joensuun Rantakylän seurakunnan kanttori, musiikin maisteri Janne Piipponen. Janne Piipposella on pitkä kokemus kuorolaulusta niin laulajana kuin kuoronjohtajana. Uransa aikana Janne Piipponen on seurakuntakuorojen lisäksi johtanut mm. Kiteen Mieslaulajia, Oopperakuoroa ja Canzonetta kuoroa.

Joensuun Mieslaulajien oma vuosituhannen alussa talkoovoimin saneerattu Laulutalo luo loistavat puitteet harrastuksellemme. Laulutalo toimii kuorolaisten tukikohtana harjoitusten, saunailtojen ja juhlien yhteydessä. Vapaa-aikanakin mieslaulajat useasti kokoontuvat yhteen. Mieslaulajat ovat veljiä keskenään niin laulurivistössä kuin vapaa-aikanakin.

Tervetuloa mukaan laulamaan Joensuun Mieslaulajiin!

Hallitus

Pekka Horttanainen, puheenjohtaja
puh. 0400 958584 , hortpekk@hotmail.fi
Seppo Hyttinen, markkinointi- ja myyntivastaava
Taneli Korhonen, projektit
Timo Martikainen, varapuheenjohtaja
Onni Ovaskainen, sisäinen viestintä
Hannu Partanen, kiinteistövastaava
Pentti Pietarinen, seniorikuoron edustaja
Teppo Tarnanen, talousvastaava
Jari Turunen, markkinointi
Sauli Törmänen, sihteeri

Muut toimihenkilöt

Taiteellinen johtaja: Janne Piipponen
Varalaulunjohtajat: Kari Väänänen, Olli Hurskainen
Seniorikuoron taiteellinen johtaja: Markus Hänninen

Tiedottaja: Olli Hurskainen
Nuotistonhoitaja: Hannu Partanen