Perustietoa

Suurkuoro

Joensuun Mieslaulajat täytti 100 vuotta keväällä 2011. Sadan vuoden ikä on erittäin kunnioitettava saavutus Suomen mieskuorojen joukossa. Vankoista perinteistä huolimatta lähivuosina kuoroon on liittynyt paljon nuoria laulajia. Kuorossa laulaa yhteensä yli 50 laulajaa, joista nuorimmat ovat hiukan alle parikymppisiä. Joensuussa mieskuorohenki elää vahvana!

Kuoron oma Laulutalo sijaitsee Joensuun ruutukaava-alueella, jota vuokrataan myös ulkopuolisille kokous-, juhla- ja muuhun tarvittavaan käyttöön. Toki Laulutalo on erittäin aktiivisesti myös mukana kuoron virkeässä vapaa-ajantoiminnassa.

Joensuun Mieslaulajat esittävät sekä perinteistä mieslaulua että uudemman tyylin mieskuoro-ohjelmistoa. Keväällä 2010 kuoro osallistui Suomen Mieskuoroliiton järjestämään kansainväliseen Leevi Madetoja – mieskuorokilpailuun, saavuttaen kansallisessa sarjassa kolmannen sijan. Vuoden 2015 kilpailussa kolmas sija uusittiin, tosin tällä kertaa jaettuna.

Kuoron joukosta on muodostunut erilaisia pienempiä kokoonpanoja. Tällä hetkellä kuorossa on voimissaan pääkuoron lisäksi pienryhmänä mm. Poikamieslaulajat (nimi ei kaikkien osalta viittaa siviilisäätyyn), joka koostuu kuoron nuoremmista edustajista.

Kuorosta on muodostunut myös erilaisia kvartetteja. Aktiivisin näistä lienee tällä hetkellä valtakunnallistakin menestystä saanut Pienet Sievät.

Kuoron hallinnoinnista vastaa hallitus. Hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi jokaisen stemman edustajista sekä tarvittavista ja säädetyistä toimielimistä.

Kuoron taiteellisena johtajana ja laulunjohtajana on vuodesta 2015 alkaen toiminut Janne Piipponen.

Joensuun Mieslaulajien Seniorit

Seniorit

Vuonna 2001 kuoron entinen laulunjohtaja, director cantus Toivo Hartikainen, perusti Joensuun Mieslaulajien Seniorit. Seniorit kuuluu täysivaltaisena osana Mieslaulajiin, eikä sillä ole omaa organisaatiota. Laulutalon viikoittaisissa harjoituksissa käy noin 20 miestä. Omia vuosittaisia esiintymisiä mm. juhlissa sekä siunaus- ja muistotilaisuuksissa on parikymmentä. Seniorit konsertoi tietysti yhdessä myös edustuskuoron kanssa.

Lokakuussa 2012 Joensuun Mieslaulajien Seniorit vieraili Tampereella Suomen seniorikuorojen yhteistapaamisessa edustaen ainoana ryhmänä koko itäistä Suomea.

Lisätietoja Seniorien toiminnasta ja esiintymisistä antaa seniorikuoron yhteyshenkilö Pentti Pietarinen, penevapie@gmail.com, p. 040 846 1357.

Puheenjohtajan tervehdys

Pekka Horttanainen, puheenjohtaja

Joensuun Mieslaulajat kuuluu maamme vanhimpiin ja arvostetuimpiin mieskuoroihin. Vuonna 2016 sadanviiden (105) vuoden ikään yltänyt kuoro on nykyisin voimakkaasti uudistuva ja kehittyvä kuoro. Kuorossa laulaa rinta rinnan eri-ikäisiä miehiä ikähaitarin ulottuessa 17-vuotiaasta lukiolaisesta 85- vuotiaisiin kuoroveteraaneihin. Kuoroon liittyy vuosittain 5-15 uutta innokasta laulajaa. Uudistumisen myötä kuoro on voittanut ikääntymisongelman. Kuoron keski-ikä on pudonnut muutamassa vuodessa reiluun 40:een vuoteen. Uudistumisesta huolimatta kuoron vankkoja perinteitä ei ole unohdettu.

Tällä hetkellä kuoron jäsenmäärä on 74 laulajaa. Pääkuoron ja seniorikuoron lisäksi kuorossamme toimii useita pienryhmiä. Uusi jäsen voi aloittaa taitotason ja innostuksen pohjalta itselleen sopivassa kokoonpanossa tai merkkilauluryhmässä.

Joensuun Mieslaulajien laulunjohtajana on toiminut syksystä 2015 alkaen Joensuun Rantakylän seurakunnan kanttori, musiikin maisteri Janne Piipponen. Janne Piipposella on pitkä kokemus kuorolaulusta niin laulajana kuin kuoronjohtajana. Uransa aikana Janne Piipponen on seurakuntakuorojen lisäksi johtanut mm. Kiteen Mieslaulajia, Oopperakuoroa ja vuodesta 2009 lähtien Canzonetta kuoroa.

Joensuun Mieslaulajien oma vuosituhannen alussa talkoovoimin saneerattu Laulutalo luo loistavat puitteet harrastuksellemme. Laulutalo toimii kuorolaisten tukikohtana harjoitusten, saunailtojen ja juhlien yhteydessä. Vapaa-aikanakin mieslaulajat useasti kokoontuvat yhteen. Mieslaulajat ovat veljiä keskenään niin laulurivistössä kuin vapaa-aikanakin.

Hallitus

Hallitus Kolilla 2017

Pekka Horttanainen, puheenjohtaja
puh. 0400 958584 , hortpekk@hotmail.fi

Mikko Tanskanen, varapuheenjohtaja, viestintä- ja jäsenvastaava
Sauli Törmänen, sihteeri
Risto Gröhn, tapahtumavastaava

Jaakko Latola, opintokerhovastaava
Juhani Ollikainen, markkinointi- ja myyntivastaava

Timo Martikainen, kiinteistövastaava
Pentti Pietarinen, seniorikuoron edustaja
Ossi Ruotsalainen, isäntä
Teppo Tarnanen, talousvastaava

Muut toimihenkilöt

Taiteellinen johtaja: Janne Piipponen
Varalaulunjohtajat: Kari Väänänen, Olli Hurskainen
Seniorikuoron taiteellinen johtaja: Markus Hänninen

Tiedottaja: Olli Hurskainen
Arkistoija: Jouko Tolonen
Nuotistonhoitaja: Hannu Partanen